Ceník

Hotel

  • pes 200Kč za každý započatý den
  • další pes od stejného majitele také 200Kč
  • pobyt od 16. dne je cenově zvýhodněný 

200 Kč /den     

Krátkodobé hlídání

  • několik hodin přes den 100Kč

100 Kč       

Veterinární péče 

  • potřebuje-li během pobytu zvíře vet. péči (onemocnění, poranění, neúčinkují antiparazitární přípravky podané majitelem), postaráme se o ošetření a toto podle doložených dokladů účtujeme majiteli. Nevztahuje se na event. příhody způsobené naší vinou. 

Škody

  • způsobí-li zvíře během pobytu závažnější škody (např. pes rozkouše přes noc gauč) účtujeme tyto majiteli, běžné opotřebení a drobné nehody k chovu zvířat patří a jdou na naše náklady

  • Veškeré poplatky se vybírají předem na celý pobyt v den nástupu.

  • Při předčasném ukončení pobytu, bez vážného důvodu, se nevracejí.